Læremidlene i norsk som andrespråk med
samfunnskunnskap er utviklet av Lisen Engh,
pedagog med lang og allsidig erfaring innenfor
feltet, og de er utgitt med støtte av Læringssenteret.

Prisene er gunstige for stramme budsjetter, og rask
levering skjer direkte fra eget lager. Alle kunder får
et åpent tilbud om gratis veiledning i norsk som
andrespråk og migrasjonspedagogikk.

Minor Metoden er logisk, oversiktlig og effektiv, og den
gir en god og grundig norskopplæring fordi den bygger
på et muntlig språk før lese- og skriveferdigheter øves
inn med lydrette ord. Deretter følger tekster med
stigende vanskelighetsgrad og varierte oppgaver
knyttet til hverdagsliv og samfunnsforhold.

Langsom og systematisk progresjon preger opplegget,
som også dekker språkreglene i forenklet og
visualisert form.

Minor Metoden dekker norsk som andrespråk med
samfunnskunnskap fra første ord til Bergenstesten,
og opplegget er vist i faser i undervisningen av
minoritetsspråklige, se her.