Minor Metoden til et systematisk, effektivt og spennende undervisninsopplegg.

FASE 1 er innøving av et muntlig basis-ordforråd, kun ved hjelp av nummererte illustrasjoner med lydfølge.

FASE 2 gjelder skriftlige ferdigheter, som blir introdusert i tilknytning til nummererte språklyder, og lesetekstene går først ut fra lydrette ord.

FASE 3 gjelder norsk som andrespråk, der reglene er presentert ved forenkling og visualisering samt. i enkle tekster med ordforråd som gjelder hverdags- og samfunnsliv.